تبلیغات«نشر کتاب‌های نظری ادبیات کودک» بررسی می‌شود

نشست «نشر کتاب‌های نظری ادبیات کودک و نوجوان» روز دوشنبه پنجم بهمن‌ماه از ساعت 15 در سرای اهل قلم کودک و نوجوان برپا می‌شود.

به گزارش ایسنا، در نشست «نشر کتاب‌های نظری ادبیات کودک و نوجوان»، علی‌اصغر سیدآبادی نویسنده، شاعر و مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی وزارت ارشاد، سیدصادق رضایی، رئیس حوزه هنری کودک و نوجوان و مدیرعامل پیشین کانون پرورش فکری کودکان و دکتر مسعود کوثری، استاد دانشگاه تهران و مدیرعامل انتشارات علمی و فرهنگی حضور خواهند داشت.

این نشست به پیشنهاد «فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان» برپا خواهد شد و سیدعلی کاشفی خوانساری، نویسنده و سردبیر این فصلنامه دبیر نشست خواهد بود.

انتهای پیام