تبلیغاتکشف جسد نوجوان شانزده ساله در چاه

کشف جسد نوجوان شانزده ساله در چاه

جسد نوجوان شانزده ساله که توسط برادر بزرگتر خود به قتل رسیده بود بعد از 5 ماه و پس از اعتراف قاتل در چاه فاضلاب منزلش در شهرستان اندیمشک کشف شد.

تبلیغات