تبلیغاتدلواپس جنجالی: خوب کردم، بازم میگم!

دلواپس جنجالی: خوب کردم، بازم میگم!

طنز و کاریکاتور > طنز - هر جا به میان، پای منافع باشد/ دست از همه چیز یکسره می شویم/ تحریم چقدر لفظ پر معنایی است/ این است که من عاشق تنباکویم...

به بهانه تحریف سخنان ظریف در جلسه محرمانه کمیسیون امنیت ملی، توسط یکی از نمایندگان جبهه پایداری

اسرار نهان را همه جا می گویم
دلواپسم و نام و نشان می جویم
این عادت دیرینه دلواپس هاست
من نیز در این عرصه قدم می پویم

هر جا به میان، پای منافع باشد
دست از همه چیز یکسره می شویم
تحریم چقدر لفظ پر معنایی است
این است که من عاشق تنباکویم

از دیدن آن دکل اگر معذورم
در ماست ولیکن پیِ تاری مویم
از پول کثیف بنده نفرت دارم
باعث شده گاه پولکی می شویم

تحریفِ سخنهای رقیبان خوب است
در حوزه تحریف چه پر نیرویم
با خنده نمی شود که دلواپس شد
از بابت این همیشه من اخمویم

مجید مرسلی

6060