تبلیغاتتصویب قطعنامه روسیه درباره سوریه در شورای امنیت

قطعنامه روسیه درباره سوریه در شورای امنیت تصویب شد.

به گزارش خبرآنلاین، پیش نویس قطعنامه روسیه و ترکیه درباره آتش بس در سوریه با اجماع اعضای شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد.

تبلیغات